Functii text

NumeDescriereParametri
ASCreturneaza codul ASCII al unui caractertext
BAHTTEXTconverteste un numar in textnumar
CHARreturneaza caracterul al unui cod ASCIInumar
CLEANelimină toate caracterele non imprimabile dintr-un șir de caracteretext
CODEreturneaza codul ASCIItext
CONCATconcateneaza doua sau mai multe siruri de caracteretext
DOLLARconverteste numarul in text folosind un numar de zecimalenumar zecimale
EXACTcompara doua texte si returneaza TRUE daca acestea sunt identicetext1 text2
FINDreturneaza locatia unui subsir intr-un sirtext1 text2 numar
FIXEDreturnează o reprezentare text a unui număr rotunjit la un număr specificat de zecimalenumar zecimale numar_virgule
LEFTextrage un subșir dintr-un șir de caractere, pornind de la cel mai din stânga caractertext numar_caractere
LENreturneaza lungimea unui sir de caracteretext
LOWERconverteste toate literele unui sir de caractere in litere micitext
LTRIMsterge spatiile de la inceput dintr-un sir de caracteretext
MIDextrage un subsir de caractere dintr-un sir incepand de la orice pozitietext numar_inceput numar_caractere
PROPERsetează primul caracter din fiecare cuvânt în litere mari, iar restul în litere micitext
REPLACEinlocuiește o secvență de caractere într-un șir cu un alt sir de caracteretext1 numar_inceput numar_caractere text2
REPTreturneaza o valoare de tip text repetata de un anumit numar de oritext numar_repetari
RIGHTextrage un subșir dintr-un șir de caractere pornind de la dreaptatext numar_caractere
RTRIMsterge spațiile rămase în urmă dintr-un șir de caracteretext
SEARCHreturneaza locatia unui subsir intr-un sirtext1 text2 numar
SPACEreturneaza un sir cu un anumit numar de spatii specificattext numar_spatii
STRconverteste un numar in sir de caracterenumar
SUBSTITUTEinlocuieste un sir de caractere cu alt sirtext1 text2 text3 numar
Treturneaza textul mentionat printr-o valoarevaloare
TEXTreturnează o valoare convertită în text cu un format specificatvaloare format_text
TEXTJOINpermite alaturarea a doua sau a mai multor șiruri, separate printr-un delimitatordelimitator ignora_spatii text
TRIMreturneaza o valoare de timp text fara spatii de inceput si de sfarsittext
UPPERconverteste textul cu majusculetext
VALUEtransforma o valoare de tip text, care reprezinta un numar, la un numartext