Descriere

MID întoarce un anumit număr de caractere dintr-un șir de text, începând din poziția specificată, pe baza numărului de caractere specificat.

Sintaxa

MID(text, num_start, car_num)

Parametrii

  • Text  Obligatoriu. Șirul text care conține caracterele pe care doriți să le extrageți.
  • Num_start    Obligatoriu. Este poziția din text a primului caracter pe care vreți să-l extrageți. Pentru primul caracter din text, num_start este 1 și așa mai departe.
  • Car_num    Obligatoriu. Specifică numărul de caractere ce trebuie returnate de MID din text.

Observatii

  • Dacă num_start este mai mare decât lungimea textului, MID întoarce “” (text gol).

  • Dacă num_start este mai mic decât lungimea textului, dar suma num_start plus car_num depășește lungimea textului, MID întoarce caracterele până la sfârșitul textului.
  • Dacă num_start este subunitar, MID întoarce valoarea de eroare #VALUE!.
  • Dacă car_num este negativ, MID întoarce valoarea de eroare #VALUE!.