Functii financiare

NumeDenumireParametri
ACCRINTreturneaza dobanda acumulata pentru o garantie care plateste dobanda pe o perioadadata_eliberarii_garantiei prima_data data_decontarii rata valoare frecventa baza
ACCRINTMreturneaza dobanda acumulata pentru o garantie care plateste dobanda la scandentadata_eliberarii_garantiei data_decontarii rata egalitate baza
AMORDEGRCreturneaza amortizarea lineara a unui activ pentru fiecare perioada de contabilizare, pe baza de proratatcost data_cumpararii prima_perioada capital perioada rata baza
AMORLINCreturneaza amortizarea unui active pentru fiecare perioada de contabilizare, pe baza de proratatcost data_cumpararii prima_perioada capital perioada rata baza
COUPDAYBSreturneaza numarul de zile de la inceputul perioadei cuponului pana la data decontarii data_cumpararii scadenta frecventa baza
COUPDAYSreturneaza numarul de zile din perioada cuponului pana la data decontarii data_cumpararii scadenta frecventa baza
COUPDAYSNCreturneaza numarul de zile de la data decontarii pana la data urmatorului cupon data_cumpararii scadenta frecventa baza
COUPNCDreturneaza data urmatorului cupon dupa data decontarii data_cumpararii scadenta frecventa baza
COUPNUMreturneaza numarul cupoanelor de platit intre data decontarii si data scadentei data_cumpararii scadenta frecventa baza
COUPPCDreturneaza data cuponului anterior inainte de data decontarii data_cumpararii scadenta frecventa baza
CUMIPMTreturneaza dobanda cumulata platita intre 2 perioaderata nper pv start_perioada sfarsit_perioada tip
CUMPRINCreturneaza principalul cumulativ platit pentru un imprumut intre doua perioaderata nper pv start_perioada sfarsit_perioada tip
DBreturneaza deprecierea unui activ bazat pe o scadere determinata de metoda balanteicost capital durata perioada luna
DDBreturneaza deprecierea unui activ, bazat pe metoda balantei, dublu-scaderecost capital durata perioada factor
FVreturneaza valoarea viitoare a unei investitiirata nper pmt pv tip
IPMTreturneaza plata dobanzii pentru o investitierata per nper pv fv tip
IRRreturneaza rata interna de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerarvalori credit
ISPMTreturneaza plata dobanzii pentru o investitierata per nper pv
MIRRreturneaza rata interna de rentabilitae modificata pentru o serie de fluxuri de numerarvalori rata_finanta rata_reinvestitie
NPERreturneaza numarul de perioade pentru o investitierata pmt pv fv tip
NPVfurnizeaza valoarea actualizata neta pentru o investitierata valoare1 valoare2 ...
PMTreturneaza suma de plata pentru un imprumutrata nper pv fv tip
PPMTreturneaza plata principala pentru o anumita plata obligatorierata per nper pv fv tip
PVfurnizeaza valoarea actuala a unei investitiirata nper pmt fv tip
RATEfurnizeaza rata dobanziinper pmt pv fv tip credit
SLNreturneaza deprecierea unui activ pe baza metodei de amortizare in linie dreaptacost capital durata
SYDreturneaza deprecierea unui activ pe baza metodei de amortizare bazata pe suma anilorcost capital durata per
VDBreturneaza deprecierea unui activ pe baza unei metode de amortizare degresive variabilacost capital durata start_perioada sfarsit_perioada factor nu_schimb
XIRRreturneaza rata interna de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar, care nu pot fi periodicevalori date credit