Functii statistice

NumeDescriereParametrii
AVEDEVreturneaza media abaterilor absolute ale numerelor furnizatenumar1 numar2 ...
AVERAGEcalculeaza media aritmetricanumar1 numar2 ...
AVERAGEAreturneaza media aritmetrica a numerelor furnizate si trateaza TRUE cu 1 si FALSE cu 0valoare1 valoare2
AVERAGEIFcalculeaza media aritmetrica dupa un criteriusir criteriu medie_sir
AVERAGEIFScalculeaza media aritmetrica dupa criterii multiplemedie_sir criteriu_sir criteriu...
BETA.DISTreturneaza distributia BETAx alpha beta cumulativ A B
BETA.INVreturneaza inversa distributiei de probabilitate BETAprobabilitate alpha beta A B
BETADISTreturneaza densitatea de probabilitate a functiei BETAx alpha beta A B
BETAINVreturneaza inversul densitatii de probabilitate a functiei BETAprobabilitate aplha beta A B
BINOM.DISTreturneaza probabilitatea de distributie binomialnumar_s incercari probabilitate_s cumulativ
BINOM.INVreturneaza cea mai mica valoare pentru care distributia binomiala este mai mare sau egala cu un criteriu datincercari probabilitate_s aplha
BINOMDISTreturneaza probabilitatea de distributie binomialanumar_s incercari probabilitate_s cumulativ
CHISQ.DISTreturneaza probabilitatea de o singura variabila a distributieix deg_liber cumulativ
CHISQ.INVreturneaza inversul probabilitatii cu o singura variabila a distributieiprobabilitatea deg_liber
CHISQ.TESTreturneaza valoarea din distributia patratasir_actual sir_cautat
COUNTcontorizează numărul de celule care conțin numere, precum și numărul de argumente care conțin numerevaloare1 valoare2
COUNTAContorizează numărul de celule care nu sunt goale, precum și numărul de argumente furnizate de valoarevaloare1 valoare2...
COUNTBLANKcontorizeaza numarul de celule goalesir
COUNTIFcontorizeaza numarul de celule dupa criteriul datsir criteriu
COUNTIFScontorizeaza numarul de celule dupa multiple critericriteriu_sir criteriu...
COVARreturneaza covarinata, media produselor abaterilor pentru două seturi de datesir1 sir2
FORECASTreturneaza o predictie a unei valori viitoare bazata pe valorile existente furnizatex ys_cunoscut xs_cunoscut
FREQUENCYreturneaza frecventa cu care apar valorile intr-un set de dateset_date
GROWTHreturnează creșterea exponențială a preciziei pe baza valorilor existente furnizateys_cunoscut xs_cunoscut xs_nou const
INTERCEPTreturnează punctul de intersecție a unei linii folosind valorile pe axa x și valorile pe axa yys xs
LARGEreturneaza cea mai mare valoare dintr-un set de valorisir k
LINESTutilizează metoda celor mai mici pătrate pentru a calcula statisticile pentru o linie dreaptă și returnează un tablou care descrie acea linieys_cunoscut xs_cunoscut const stats
MAXreturneaza cea mai mare valoare dintre numerele furnizatenumar1 numar2...
MAXAreturneaza cea mai mare valoare comparand numere, texte si valori logicevaloare1 valoare2...
MEDIANfurnizeaza valoarea mediana a numerelor prevazutenumar1 numar2...
MINreturneaza cea mai mica valoare dintre numerele furnizatenumar1 numar2...
MINAreturneaza cea mai mica valoare comparand numere, texte si valori logicevaloare1 valoare2...
PERCENTILEfurnizeaza valoarea percentilei dintr-un set de valorisir k
PERCENTRANKreturneaza valorea percentilei dintr-un set de n valoriset_valori x
PERMUTfurnizeaza numarul de permutarinumar numar_cautat
QUARTILEfurnizeaza valoarea quartilei pentru un set de valoriset_date quart
RANKreturneaza rangul unei valori intr-un set de datenumar set_date ordin
SLOPEreturneaza panta unei linii de regresiecunoscut_ys cunoscut_xs
SMALLreturneaza cea mai mica valoareset_valori k
STDEVreturnează deviația standard a unei populații bazată pe un eșantion de numerenumar1 numar2 ...
STDEVAreturneaza deviatia standard a unei populatii bazata pe un esantion de numere, texte si valori logicevaloare1 valoare2 ...
STDEVPreturneaza deviatia standard a unei populatii bazata pe o populatie de numerenumar1 numar2 ...
STDEVPAreturneaza deviatia standard a unei populatii bazata pe o populatie de numere, texte si valori logicevaloare1 valoare2 ...
VARreturneaza varianta unei populatii bazata pe un esantion de numerenumar1 numar2 ...
VARAreturneaza varianta unei populatii bazata pe un esantion de numere, texte si valori logicevaloare1 valoare2 ...
VARPreturneaza varianta unei populatii bazata pe o populatie de numerenumar1 numar 2 ...
VARPAreturneaza varianta unei populatii bazata pe o populatie de numere, texte si valori logicevaloare1 valoare2 ...