Descriere

Funcția COUNTA contorizează numărul de celule care nu sunt goale dintr-o interval.

Sintaxă

COUNTA(valoare1, [valoare2], …)

Exemplu: =COUNTA(A3:A12)

Parametrii

  • valoare1    Obligatoriu. Reprezintă primul argument care reprezintă valorile pe care doriți să le contorizați.
  • valoare2, …    Opțional. Reprezintă argumente suplimentare care semnifică valorile pe care doriți să le contorizați, maxim 255.

Observații

  • Funcția COUNTA contorizează celule care conțin orice tip de informații, inclusiv valori de eroare și text gol („”). De exemplu, dacă zona conține o formulă care returnează șirul gol, funcția COUNTA va contoriza valoarea. Funcția COUNTA nu contorizează celule goale.
  • Dacă nu doriți să contorizați valori logice, text sau de eroare (cu alte cuvinte, dacă doriți să contorizați numai celule care conțin numere), utilizați funcția COUNT.
  • Dacă doriți să contorizați numai celulele care respectă anumite criterii, utilizați funcția COUNTIF sau funcția COUNTIFS.