Functii de data si timp

NumeDescriereParametri
DATEreturneaza data (an, luna, zi)an luna zi
DATEDIFreturneaza diferenta dintre cele doua valori de data, in functie de intervalul specificatdata_inceput data_sfarsit interval
DATEVALUEfurnizeaza codul unei datedata_text
DAYreturneaza ziua fiind dat un coddata
DAYSreturneaza numarul de zile dintre doua datedata_sfarsit data_inceput
DAYS360 returneaza numarul de zile dintre doua date, luand in considerare ca anul are 360 de ziledata_inceput data_sfarsit metoda
EDATEadauga un anumit numar de luni la o data si returneaza rezultatul ca o data in seriedata_inceput numar_luni
EOMONTHcalculeaza ultima zi a lunii dupa adaugarea unui anumit numar de luni la o datadata_inceput numar_luni
HOURreturneaza ora dintr-o valoare de timpvaloare_timp
ISOWEEKNUMreturneaza numarul ISO de saptamani dintr-o datadata
MINUTEreturneaza minutele dintr-o valoare de timpvaloare_timp
MONTHreturneaza lunile dintr-o valoare de timpvaloare_timp
MONTHNAMEreturneaza un sir de caractere care reprezinta luna data printr-un numar de la 1 la 12numar
NETWORKDAYSreturneaza numarul de zile lucratoare dintre 2 zile, exceptand week-end-urile si sarbatoriledata_inceput data_sfarsit zile_libere
NOWreturneaza data si ora curenta a sistemului()
SECONDreturneaza secundele dintr-o valoare de timpvaloare_timp
TIMEreturneaza un numar zecimal dat de ora, minut si secundaora minut secunda
TIMEVALUEreturneaza numarul de serie al unui timptimp_text
TODAYreturneaza data curenta()
WEEKDAYreturneaza un numar care reprezinta ziua saptamaniiserie_numare tipul_returnat
WEEKDAYNAMEreturneaza un sir de caractere care reprezinta ziua dintr-o saptamana data printr-un numar de la 1 la 7numar_zi
WEEKNUMreturneaza numarul saptamanii pentru o valoare de timpserie_numar tipul_returnat
WORKDAYadauga un anumit numar de zile lucratoare si returneaza rezultatul ca o datadata_inceput zile zile_libere
YEARreturneaza un an de patru cifre (1900-9999) avand in vedere o valoare dataserie_numar
YEARFRACreturneaza numarul de zile dintre 2 zile date, ca fractiune din andata_inceput data_sfarsit baza