Descriere

Întoarce numărul serial care reprezintă data care este numărul indicat de luni, înainte sau după o dată specificată (dată_început). Se utilizează EDATE pentru calculul datelor scadențelor sau al datelor de scadență care cad în aceeași zi a lunii ca și data emiterii.

Sintaxă

EDATE(dată_început, luni)

Exemplu: =EDATE(A2,1)

Parametrii

  • Dată_început    Obligatoriu. Este o dată care reprezintă data de început. Datele calendaristice trebuie introduse utilizând funcția DATE sau ca rezultate ale altor formule sau funcții. De exemplu, utilizați DATE(2008;5;23) pentru 23 mai 2008. Dacă datele calendaristice sunt introduse ca text, pot apărea probleme.
  • Luni    Obligatoriu. Este numărul de luni dinainte sau după dată_început. O valoare pozitivă pentru argumentul luni dă o dată viitoare; o valoare negativă dă o dată trecută.

Observații

  • Microsoft Excel stochează datele ca numere seriale secvențiale, astfel încât să poată fi utilizate în calcule. Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt 39.448 de zile după 1 ianuarie 1900.
  • Dacă dată_început nu este o dată calendaristică validă, EDATE returnează valoarea de eroare #VALOARE!.
  • Dacă argumentul luni nu este un întreg, el este trunchiat.