Functii matematice si trigonometrice

NumeDescriereParametrii
ABSreturneaza valoarea absoluta a unui numarnumar
ACOSreturneaza arccosinusul unui numar, masurat in radianinumar
ACOSHreturneaza arcosinusul hyperbolicnumar
AGGREGATEaplica functii de medii, SUM, COUNT, MAX sau MIN(...)
ASINreturneaza arcsinusul unui numar, masurat in radianinumar
ASINHreturneaza arcsinusul hyperbolicnumar
ATANreturneaza arctg unui numar,masurat in radianinumar
ATAN2returneaza arctg unui numar,masurat in radianix_numar y_numar
ATANHreturneaza acrtg hiperbolicanumar
ATNreturneaza arctg unui numar in radiani, in intervalul -Pi/2 si Pi/2numar
CEILINGrotunjeste un numar dupa specificatienumar semnificatie mod
COMBINreturneaza numarul de combinarinumar1 numar2
COMBINAreturneaza numarul de combinari cu repetarea unui anumit numar de elementenumar1, numar2
COSreturneaza cosinusul unui unghinumar
COSHreturneaza cosinusul hyperbolicnumar
COTreturneaza cotangenta unui unghinumar
COTHreturneaza cotangenta hiperbolicanumar
DEGREESconverteste gradele in radianiunghi
EVENrotunjeste un numar pana la cel mai apropiat numar intregnumar
EXPcalculeaza exponentiala dintr-un numarnumar
FACTcalculeaza factorialul unui numarnumar
FIXreturneaza partea intreaga a unui numarnumar
FLOORrotunjeste un numar dupa specificatienumar semnificatie mod
INTreturneaza partea intreaga a unui numarnumar
LNreturneaza logaritmul natural dintr-un numarnumar
LOGreturneaza logaritmul dintr-un numar cu o baza specificatanumar baza
LOG10returneaza logaritmul unui numar in baza 10numar
MDETERMcalculeaza determinantul unei matricematrice
MINVERSEcalculeaza inversa unei matricematrice
MMULTinmulteste doua matricimatrice1 matrice2
MODreturnează restul după ce un număr este împărțit de un divizornumar divizor
ODDrotunjeste un numar pana la cel mai apropiat numar intreg, imparnumar
PIreturneaza constanta matematica Pi( )
POWERreturneaza rezultatul unui numar ridicat la o puterenumar putere
PRODUCTreturneaza produsul a mai multor numerenumar1 numar2
RADIANSconverteste in grade radianiiunghi
RANDreturnează un număr aleator care este mai mare sau egal cu 0 și mai mic decat 1( )
RANDBETWEENgenereaza un numar aleator dintr-un intervalnumar1 numar2
ROMANconverteste un numar la un numar romannumar forma
ROUNDreturneaza un numar rotunjit la un numar specificat de cifrenumar numar_cifre
ROUNDDOWNreturneaza un numar rotunjit spre cel mai mic numar de cifre specificatnumar numar_cifre
ROUNDUPreturneaza un numar riotunjit spre cel mai mare numar de cifre specificatnumar numar_cifre
SIGNreturneaza semnul unui numarnumar
SINreturneaza sinusul unui unghinumar
SINHreturneaza sinusul hyperbolicnumar
SQRTreturneaza radacina patrata a unui numarnumar
SQRTPIintoarce radacina patrata a unui numar*Pinumar
SUBTOTALreturneaza subtotalul din lista de valorifunctia_numar referinta
SUMcalculeaza suma valorilor dintr-o listanumar1 numar2 ...
SUMIFcalculeaza suma dupa un criteriusir criteriu suma_sir
SUMIFScalculeaza suma dupa criterii multiplesuma_sir criteriu1_sir criteriu2_sir...
SUMPRODUCTinmulteste elementele corespunzatare din matrice si returneaza suma rezultatelorsir1 sir2 ...
SUMSQreturneaza suma patratelor unei serii de valorinumar1 numar2
SUMX2MY2returneaza suma diferentei de patrate intre doua tablourisir1 sir2
SUMX2MY2returnează suma pătratelor elementelor corespunzătoare din tablourisir1 sir2
SUMX2MYreturnează suma pătratelor diferențelor dintre elementele corespunzătoare din matricesir1 sir2
TANreturneaza tangenta unui unghinumar
TANHreturneaza tangenta hiperbolica a unui numarnumar
TRUNCtrunchiaza un numarnumar numar_cifre