Descriere

Înmulțește componentele corespondente din matricele date și întoarce suma acelor produse.

Sintaxă

SUMPRODUCT(matrice1, [matrice2], [matrice3], …)

Exemplu: =SUMPRODUCT((–EXACT(G5,’Countif date’!$A$2:$A$16)))

Parametrii

  • Matrice1     Obligatoriu. Reprezintă primul argument de matrice ale cărei componente doriți să le înmulțiți, apoi să le adunați.
  • Matrice2, matrice3,…     Opțional. Reprezintă de la 2 până la 255 de matrice ale căror componente doriți să le înmulțiți, apoi să le adunați.

Observații

  • Argumentele matrice trebuie să aibă aceleași dimensiuni. Dacă nu, SUMPRODUCT întoarce valoarea de eroare #VALUE!.
  • SUMPRODUCT tratează înregistrările din matrice care nu sunt numerice ca și cum ar fi egale cu zero.