Descriere

Întoarce numărul serial pentru ultima zi din luna care este cu un număr indicat de luni înainte sau după data de început (dată_început). Se utilizează EOMONTH pentru a calcula datele scadenței sau datele efectuării plăților atunci când acestea cad în ultima zi a lunii.

Sintaxă

EOMONTH(dată_început, luni)

Exemplu: =EOMONTH(E5,-1)

Parametrii

  • Dată_început    Obligatoriu. Este o dată care reprezintă data de început. Datele calendaristice trebuie introduse utilizând funcția DATE sau ca rezultate ale altor formule sau funcții. De exemplu, se utilizează DATE(2008;5;23) pentru 23 mai 2008. Dacă datele calendaristice sunt introduse ca text, pot apărea probleme.
  • Luni    Obligatoriu. Este numărul de luni dinainte sau după dată_început. O valoare pozitivă pentru argumentul luni dă o dată viitoare; o valoare negativă dă o dată trecută.

Observații

  • Microsoft Excel stochează datele ca numere seriale secvențiale, astfel încât să poată fi utilizate în calcule. Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt 39.448 de zile după 1 ianuarie 1900.
  • Dacă argumentul dată_început nu este o dată validă, EOMONTH întoarce valoarea de eroare #NUM!.
  • Dacă suma dată_început plus luni dă o dată invalidă, EOMONTH întoarce valoarea de eroare #NUM!.