Descriere

Returnează luna unei date calendaristice reprezentate printr-un număr serial. Luna este dată ca un întreg, cuprins între 1 (ianuarie) și 12 (decembrie).

Sintaxă

MONTH(număr_serial)

Exemplu: =MONTH(A1)

Parametrii

  • Număr_serial    Obligatoriu. Este data din lună pe care încercați să o găsiți. Datele calendaristice ar trebui introduse utilizând funcția DATE sau ca rezultate ale altor formule sau funcții. De exemplu, utilizați DATE(2008;5;23) pentru a 23-a zi a lunii mai din anul 2008. Ar putea să apară probleme dacă datele calendaristice sunt introduse ca text.

Observații

Microsoft Excel stochează datele calendaristice ca numere seriale secvențiale, astfel încât să poată fi utilizate în calcule. Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt 39.448 de zile după 1 ianuarie 1900.

Valorile returnate de funcțiile YEAR, MONTH și DAY vor fi valori ale calendarului gregorian, indiferent de formatul de afișare pentru valoarea datei furnizate. De exemplu, dacă formatul de afișare al datei furnizate este Hijri, valorile returnate pentru funcțiile YEAR, MONTH și DAY vor fi valori asociate echivalentului din calendarul gregorian.