Descriere

Întoarce ziua din săptămână corespunzătoare unei date. Ziua este exprimată implicit ca un întreg cuprins între 1, ziua de duminică și 7, ziua de sâmbătă.

Sintaxă

WEEKDAY(număr_serial,[tip_returnare])

Exemplu: =WEEKDAY(A2:A12)

Parametrii

  • Număr_serial    Obligatoriu. Este un număr secvențial care reprezintă data zilei pe care încercați să o găsiți. Datele calendaristice ar trebui introduse utilizând funcția DATE sau ca rezultate ale altor formule sau funcții. De exemplu, se utilizează DATE(2008;5;23) pentru 23 mai 2008. Dacă datele calendaristice sunt introduse ca text pot apărea probleme.
  • Tip_returnare    Opțional. Este un număr care determină tipul valorii returnate.

    Observații

    • Dacă număr_serial este în afara intervalului pentru valoarea de bază a datei, se returnează valoarea de eroare #NUM!.
    • Dacă tip_returnare este în afara intervalului specificat în tabelul de mai sus, se returnează valoarea de eroare #NUM!.
    • Microsoft Excel stochează datele ca numere seriale secvențiale, astfel încât să poată fi utilizate în calcule. Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt 39.448 de zile după 1 ianuarie 1900.