Descriere

Întoarce cel mai mic număr dintr-un set de valori.

Sintaxă

MIN(număr1, [număr2], …)

Exemplu:=MIN(IF(A2:A10=G2,C2:C10))

Parametrii

  • Număr1, număr2, …    Număr1 este obligatoriu, numerele următoare sunt opționale. Sunt de la 1 până la 255 de numere pentru care vreți să găsiți valoarea minimă.

Observații

  • Argumentele pot să fie numere sau nume, matrice sau referințe care conțin numere.
  • Valorile logice și reprezentările text ale numerelor pe care le tastați direct în lista de argumente sunt contorizate.
  • Dacă un argument este o matrice sau o referință, sunt utilizate numai numerele din acea matrice sau referință. Celulele goale, valorile logice sau textele din matrice sau referință se ignoră.
  • Dacă argumentele nu conțin numere, MIN întoarce 0.
  • Argumentele care sunt valori de erori sau texte ce nu pot fi interpretate ca numere cauzează erori.
  • Dacă doriți să includeți valori logice și reprezentări text ale numerelor într-o referință ca parte a unui calcul, utilizați funcția MINA.