Descriere

Returnează media (media aritmetică) a argumentelor.

Sintaxă

AVERAGE(număr1, [număr2], …)

Exemplu: =AVERAGE(A2:C2)

Parametrii

  • Număr1    Obligatoriu. Primul număr, referință de celulă sau zona pentru care doriți media.
  • Număr2, …    Opțional. Numere suplimentare, referințe de celule sau zone pentru care doriți media, până la 255.

Observații

  • Argumentele pot fi numere sau nume, zone sau referințe de celule care conțin numere.
  • Valorile logice și reprezentările text ale numerelor pe care le tastați direct în lista de argumente sunt contorizate.
  • Dacă o zonă sau o celulă de referință conține text, valori logice sau celule goale, acele valori sunt ignorate; însă, celulele cu valori zero sunt incluse în calcule.
  • Argumentele care sunt valori de erori sau texte ce nu pot fi interpretate ca numere cauzează erori.
  • Dacă doriți să includeți valori logice și reprezentări text ale numerelor într-o referință ca parte dintr-un calcul, utilizați funcția AVERAGEA.
  • Dacă doriți să calculați numai media valorilor care respectă anumite criterii, utilizați funcția AVERAGEIFsau funcția AVERAGEIFS.