Descriere

FV calculează valoarea viitoare a unei investiții pe baza unei rate a dobânzii constante. Puteți utiliza FV cu plăți constante, periodice sau cu o plată unică.

Sintaxă

FV(rată,nper,pmt,[pv],[tip])

Exemplu:=FV(B1/12,B2*12,B4,B3)

Parametrii

  • Rată    Obligatoriu. Este rata dobânzii pe perioadă.
  • Nper    Obligatoriu. Numărul total de perioade de plată dintr-o anuitate.
  • Pmt    Obligatoriu. Este plata efectuată periodic; ea nu poate fi schimbată pe durata anuității. În mod tipic, argumentul pmt conține principalul (valoarea inițială) și dobânda, dar nu și alte taxe și datorii. Dacă pmt este omis, trebuie inclus argumentul pv.
  • Pv    Opțional. Este valoarea actualizată sau suma globală pe care o serie de plăți viitoare o reprezintă în momentul actual. Dacă argumentul pv este omis, se consideră 0 (zero) și trebuie să existe argumentul pmt.
  • Tip    Opțional. Este numărul 0 sau 1 și indică momentul când sunt datorate plățile. Dacă tip este omis, se consideră 0.

    Observatii

  • Fiți consecvent în legătură cu unitățile utilizate pentru specificarea argumentelor rată și nper. Dacă efectuați plăți lunare la un împrumut pe patru ani cu o rată a dobânzii de 12 procente, utilizați 12%/12 pentru argumentul rată și 4*12 pentru nper. Dacă efectuați plăți anuale la același împrumut, utilizați 12 procente pentru argumentul rată și 4 pentru nper.

  • Pentru toate argumentele, sumele plătite periodic, cum ar fi depozitele pentru economii, sunt reprezentate prin numere negative, iar sumele încasate, cum ar fi cecurile de dividende, sunt reprezentate prin numere pozitive.