Descriere

REPLACE înlocuiește parte a unui șir text, pe baza numărului de caractere specificat, cu un alt șir text.

Sintaxă

REPLACE(text_vechi, num_start, car_num, text_nou)

Exemplu: =REPLACE(A2,1,15,””)

Parametrii

  • Text_vechi    Obligatoriu. Este textul în care vreți să înlocuiți unele caractere.
  • Num_start    Obligatoriu. Este poziția din text_vechi a unui caracter pe care vreți să-l înlocuiți cu text_nou.
  • Car_num    Obligatoriu. Este numărul de caractere din text_vechi pe care REPLACE le înlocuiește cu text_nou.
  • Text_nou    Obligatoriu. Este textul care va înlocui caracterele din text_vechi.

    Observatii

  • REPLACE numără întotdeauna fiecare caracter ca 1, indiferent dacă este simplu-octet sau dublu-octet și indiferent de setarea implicită de limbă.