Descriere

Întoarce caracterul precizat printr-un număr. Utilizați CHAR pentru a traduce în caractere numerele paginii de cod care pot fi primite de la fișiere de pe alte tipuri de calculatoare.

Sintaxă

CHAR(număr)

Exemplu: =CHAR(100)

Parametrii

  • Număr    Obligatoriu. Este un număr cuprins între 1 și 255 care precizează caracterul dorit. Caracterul aparține setului de caractere utilizat de computerul propriu.