Descriere

RIGHT întoarce ultimul caracter sau caractere dintr-un șir de text, pe baza unui număr de caractere specificat.

Sintaxă

RIGHT(text,[car_num])

Exemplu: =RIGHT($A2, LEN($A2)-FIND(“~”, SUBSTITUTE($A2,”+”,”~”,2)))

Parametrii

  • Text    Obligatoriu. Șirul text care conține caracterele pe care doriți să le extrageți.
  • Car_num    Opțional. Specifică numărul de caractere pe care doriți să le extragă RIGHT.

Observații

  • Car_num trebuie să fie mai mare sau egal cu zero.
  • Dacă car_num este mai mare decât lungimea textului, RIGHT returnează tot textul.
  • Dacă car_num este omis, se presupune că este 1.