Descriere

LEFT returnează primul caracter sau primele caractere dintr-un șir text, pe baza numărului de caractere specificat.

Sintaxă

LEFT(text, [car_num])

Exemplu: =LEFT(A4,B4)

Parametrii

  • Text    Obligatoriu. Șirul text care conține caracterele pe care doriți să le extrageți.
  • Car_num    Opțional. Specifică numărul de caractere pe care doriți să le extragă LEFT.

    Observatii

  • Car_num trebuie să fie mai mare sau egală cu zero.
  • Dacă car_num este mai mare decât lungimea textului, LEFT returnează tot textul.
  • Dacă este omis car_num, se presupune că este 1.