Descriere

LEN returnează numărul de caractere dintr-un șir text.

Sintaxă

LEN(text)

Exemplu: =LEN(A2)

Parametrii

  • Text    Obligatoriu. Este textul a cărui lungime vreți să o găsiți. Spațiile se contorizează ca și caracterele.

    Observatii

  • Aceste funcții pot să nu fie disponibile în toate limbile.
  • LENB contorizează doi byți per caracter numai când limba DBCS este setată ca limbă implicită. Altfel, LENB se comportă la fel ca LEN, contorizând un byte per caracter.
  • Limbile care acceptă DBCS sunt limba japoneză, limba chineză (simplificată), chineză (tradițională) și limba coreeană.