Descriere

Returnează o valoare specificată de dvs. dacă o formulă are ca rezultat o eroare; altfel, returnează rezultatul formulei. Utilizați funcția IFERROR pentru a găsi și gestiona erorile într-o formulă.

Sintaxă

IFERROR(valoare, valoare_dacă_eroare)

Exemplu: =IFERROR(D9/D8,”Eroare de calcul”)

Parametrii

  • Valoare    Obligatoriu. Este argumentul care este verificat pentru a găsi erorile.
  • Valoare_dacă_eroare    Obligatoriu. Este valoarea de returnat dacă formula are ca rezultat o eroare. Se evaluează următoarele tipuri de erori: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? sau #NULL!.

Observații

  • Dacă Valoare sau Valoare_dacă_Eroare este într-o celulă goală, IFERROR o tratează ca o valoare șir gol (“”).
  • Dacă Valoare este o formulă matrice, IFERROR returnează o matrice de rezultate pentru fiecare celulă din intervalul specificat în valoare. Vedeți al doilea exemplu de mai jos.