Descriere

Returnează valoarea unui element dintr-un tabel sau o matrice, selectată prin indexurile număr de rânduri și coloane.

Utilizați formă matrice dacă primul argument al INDEX este o constantă de matrice.

Sintaxă

INDEX (matrice,num_rând, [num_coloană])

Exemplu: =INDEX($C$2:$C$7, MATCH(H3, IF($A$2:$A$7=$H$2, $B$2:$B$7),1))

Parametrii

  • Matrice    Obligatoriu. Este un interval de celule sau o constantă de matrice.
    • Dacă matrice conține numai un rând sau o coloană, argumentele corespondente num_rând sau num_coloană sunt opționale.
    • Dacă matrice are mai mult decât un rând și mai mult decât o coloană și se utilizează numai num_rând sau num_coloană, INDEX returnează matricea pentru rândul sau coloana completă din matrice.
  • Num_rând    Obligatoriu. Selectează rândul din matrice pentru care se returnează o valoare. Dacă este omis, atunci este necesar num_coloană.
  • Num_coloană    Opțional. Selectează coloana din matrice pentru care se returnează o valoare. Dacă este omis, atunci este necesar num_rând.

Observații

  • Dacă sunt utilizate ambele argumente num_rând și num_coloană, INDEX returnează valoarea din celula de la intersecția argumentelor num_rând și num_coloană.
  • Dacă num_rând sau num_coloană sunt setate la 0 (zero), INDEX întoarce matricea de valori pentru întreaga coloană, respectiv întregul rând. Pentru utilizarea ca matrice a valorilor întoarse, se introduce funcția INDEX ca o formulă matrice într-un interval orizontal de celule pentru rând și într-un interval vertical de celule pentru coloană. Pentru a introduce o formulă matrice, apăsați CTRL+SHIFT+ENTER.