Descriere

Returnează ziua unei date calendaristice, reprezentată printr-un număr serial. Ziua este un întreg cuprins între 1 și 31.

Sintaxă

DAY(număr_serial)

Exemplu: =DAY(A1)

Parametrii

  • Număr_serial    Obligatoriu. Este data zilei pe care încercați s-o găsiți. Datele trebuie introduse prin utilizarea funcției DATE, sau ca rezultat al altor formule sau funcții. De exemplu, utilizați DATE(2008;5;23) pentru cea de-a 23-a zi a lunii mai, 2008. Pot apărea probleme dacă datele sunt introduse ca text.

Observații

Microsoft Excel stochează datele calendaristice ca numere seriale secvențiale, astfel încât să poată fi utilizate în calcule. Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt 39.448 de zile după 1 ianuarie 1900.

Valorile returnate de funcțiile YEAR, MONTH și DAY vor fi valori ale calendarului gregorian, indiferent de formatul de afișare pentru valoarea datei furnizate. De exemplu, dacă formatul de afișare al datei furnizate este Hijri, valorile returnate pentru funcțiile YEAR, MONTH și DAY vor fi valori asociate echivalentului din calendarul gregorian.